ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร้องจังหวัดผ่านไปถึงนายกรัฐมนตรี ขอค่าชดเชยเยียวยาเกษตรกร ไร่ละ 2,000 บาท เหมือนกับปีที่ผ่านมา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 45 ครั้ง

ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร้องจังหวัดผ่านไปถึงนายกรัฐมนตรี ขอค่าชดเชยเยียวยาเกษตรกร ไร่ละ 2,000 บาท เหมือนกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีนี้เกษตรกรก็ได้รับความเดือดร้อนทั้งเรื่องของราคาลำไยตกต่ำและภัยแล้ง

             ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ในพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดพะเยา รวมกว่า 50 คน ได้ยื่นหนังสือต่อทางจังหวัดพะเยา ผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะผู้ปลูกลำไยในพื้นที่จังหวัดพะเยา รวมทั้งเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ในปีนี้ได้ประสบกับปัญหาผลผลิตลำไยราคาตกต่ำ และผลผลิตที่ไม่ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากภาวะภัยแล้งรวมทั้งปัญหาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงอยากเรียกร้องให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือ โดยการชดเชยเยียวยาไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่เหมือนปีที่ผ่านมา

            นายปุญสิทธิ์ วีระชัย หนึ่งในตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย กล่าวว่า พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยารวมทั้งพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่ภาคเหนือ ได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่ประสบปัญหาผลผลิต ราคาลำไยที่ตกต่ำ สำหรับราคาลำไยเบอร์ 1 เกรด AA จะสามารถจำหน่ายได้ 15 บาท แต่หากเป็นเบอร์ 2 ก็จะเหลือเพียง 5 บาท ซึ่งแตกต่างกันมาก เพราะในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้ว จะมีผลผลิตลำไยในลักษณะที่เป็นเบอร์ 2 มากกว่า แต่ผลต่างของเบอร์ 1 และเบอร์ 2 ต่างกันถึง 10 บาท ซึ่งตรงนี้เกษตรกรก็ประสบภาวะขาดทุนอยู่แล้ว ประกอบกับผลผลิตในปีนี้ไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้งในพื้นที่ นอกจากนั้นต้นทุนในการผลิตก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงอยากให้รัฐบาลได้ช่วยเหลือ โดยการชดเชยเยียวยา รายละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่ วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไย

            ขณะที่นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เดินทางมารับเรื่อง รวมทั้งร่วมหารือกับตัวแทนเกษตรกรในการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดก็ได้รับเรื่องแล้ว และจะทำหนังสือส่งตามลำดับขั้นตอนต่อไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องเกษตรกร

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ