เทศบาลเมืองพะเยา เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกเข็มที่ 1 ในพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา เปิดให้ walk-in ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลแม่ต๋ำ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 83 ครั้ง

         วันนี้ (27 ต.ค.64) นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วย นางอัญชลี บุญเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกสำหรับประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา โดยโรงพยาบาลพะเยา ได้ให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ มาให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกเข็มแรกให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลแม่ต๋ำ ซึ่งเทศบาลเมืองพะเยา โดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน อสม. ประจำชุมชน ได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ และอำนวยความสะดวกภายในบริเวณที่ให้บริการ ที่มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก

            อย่างไรก็ตาม ทางโรงพยาบาลพะเยา ยังได้กำหนดให้บริการฉีดวัคซีนแบบ walk-in ที่ศาลาประชาคม ในวันที่ 27 และ 29 ตุลาคม เวลา 08.30 น. -14.00 น. อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ