โรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคไวรัสโควิด-19 เขตสุขภาพที่ 1 ผ่านระบบ Web Conference

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 28 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 51 ครั้ง

              ที่ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมคณะ ลงพื้นจังหวัดพะเยา เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเป็นประธาน การประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคไวรัสโควิด-19 เขตสุขภาพที่ 1 ผ่านระบบ Web Conference โปรแกรม ZOOM เพื่อแลกเปลี่ยน ติดตาม สถานการณ์ การคาดการณ์สถานการณ์ แผนปฏิบัติการในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงแผนการเปิดเมือง และการเตรียมความพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยว โดยมี นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา , นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา , ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบรมราชชนนีพะเยา , แพทย์หญิงลดาวรรณ หาญไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ , นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพะเยา , แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐานโรงพยาบาลพะเยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน คณะผู้บริหารในหน่วยงานสังกัดสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 ร่วมให้การต้อนรับ

            ในการนี้ นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานและสถานะสุขภาพ จังหวัดพะเยา , นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ได้นำเสนอ gap ด้านบริการสาธารณสุขที่สำคัญและแผนงานเกี่ยวกับการปฏิรูปเขต ในระดับจังหวัด , และนายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพะเยา นำเสนอในส่วนของศักยภาพบริการสาธารณสุข Primary, secondary, tertiary จังหวัดพะเยา ภายหลังการประชุม ผู้ตรวจราชการฯ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น หอผู้ป่วยหนัก ICU ห้องฉุกเฉิน และ Cohort Ward โรงพยาบาลพะเยา เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ