จังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป ผู้พิการ ร่วมสมัครตัวแทนจำหน่าย เพื่อขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 28 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 3843 ครั้ง

               จังหวัดพะเยา และสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อนำไปขายส่วนภูมิภาค จำนวน 200 ราย โดยมีอายุของบัญชีสำรอง 2 ปี หรือ เมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหนังสือแจ้งให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนั้น เพื่อให้การจัดทำบัญชีสำรอง ของจังหวัดพะเยาและสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้ง ปฏิบัติตามสัญญา ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเคร่งครัด รวมถึงมาตรการ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

            ทั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ประกาศรับสมัคร บุคคลทั่วไป ผู้พิการ ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา100 ราย สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา 100 ราย โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ช่องทาง Link : https://1th.me/zp8SB หรือผ่านช่องทาง QR Code โดยมีระยะเวลาในการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2564 และจะปิดระบบการรับสมัครในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. โดยจะมีการประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 และจะดำเนินถ่ายทอดสดการจับฉลากคัดเลือก โดยระบบ Random (สุ่ม) ทาง Facebook Live เพจ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา และ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ทาง เว็ปไซด์ www.dopapyo.go.th หรือที่ เพจ Facebook สนง.คลังจังหวัดพะเยา และ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

            สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-449627 , 054-449564-5

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ