จังหวัดพะเยา จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนกุมภาพันธ์2563

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 565 ครั้ง

จังหวัดพะเยา จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนกุมภาพันธ์2563 ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา

           

           ที่ โรงเรียนบ้านห้วยบง หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมออกหน่วยบริการตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ยังได้เป็นประธานการประชุมบูรณาการตรวจเยี่ยมนิเทศงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาท้องถิ่นในพื้นที่ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดำเนินการในเชิงรุก ด้วยการนำส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กว่า 40 หน่วยงาน ออกมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่จะต้องเดินทางเข้าไปติดต่อราชการในตัวจังหวัด และที่สำคัญมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน ให้ได้รับความพอใจ ยกระดับความเชื่อมั่นและศรัทธาในภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าว มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

            ในโอกาสเดียวกันนี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา (สวท.พะเยา) ได้ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง สวท.พะเยา กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ฟังรายการ และประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่หน้าที่ ภารกิจ กิจกรรมต่างๆ ของ สวท.พะเยา ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบอีกด้วย 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ