เชียงใหม่ ประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 76 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงประชาชนชาวไทย พระผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย ส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา และศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น

วันนี้ (17 ม.ค. 65) เวลา 09.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการ ประกอบพิธีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงประชาชนชาวไทย ด้วยวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2376 เป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญว่า ชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาล จากความสำคัญดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง นักการทูต และนักปราชญ์ที่กล้าหาญชาญฉลาด พระองค์ทรงสนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรมและการสร้างศาสนวัตถุ  นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญาและศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น ด้วยการประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายหนังสือไทยอันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันในทุกวันนี้  ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย  และนับเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยที่ได้รับทราบความเป็นมาของชาติบ้านเมืองและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์นับแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล
ผู้เรียบเรียง : วสันต์ มีจินดา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ