พะเยา ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 204 ครั้ง

             ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการปฎิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยระบบประชุมทางไกล โดยกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันแบะฝุ่นละออง กองทัพภาคที่ 3 ชี้แจงสรุปผลการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2564 และแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565

จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมชี้แจง ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ บรรยายการให้บริการจุดความร้อน (Hotspots) , ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ชี้แจงลักษณะสภาพอากาศ , กรมควบคุมมลพิษ ชี้แจงกลไกการป้องกันแบะแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันระดับประเทศ , ชี้แจงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ , ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทำเป็นเชื้อเพลิง และการนำเสนอแผนบูรณาการและการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ 4 จังหวัด ได่แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ,แม่ฮ่องสอน , เชียงราย และจังหวัดเพชรบูรณ์   

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ