จังหวัดพะเยา เปิดจุดจำหน่ายหมูถูก ลดค่าครองชีพให้ประชาชน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 209 ครั้ง

               นางศุภมิตร เต็งเผ่ พาณิชย์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาหมู! ช่วยประชาชน อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และได้ขยายต่อในต้นปี 2565 นี้ โดยประชาชนสามารถเลือกซื้อหมูเนื้อแดงได้ในราคา 150 บาทต่อกิโลกรัมได้ โดยสามารถประชาชนสามารถตรวจสอบจุดจำหน่ายกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในเขตพื้นที่อาศัยอยู่ได้ ด้านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการโครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน (ครั้งที่ 3) โดยจัดจำหน่ายหมูเนื้อแดงราคา 150 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้เลือกซื้อเนื้อหมูราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยจำหน่ายห้วงวันที่ 16-31 มกราคม 2565 จำนวนทิ้งสิ้น 9 จุดบริการ ในพื้นที่ 3 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเมือง จำหน่าย 5 จุดบริการ ได้แก่ ร้านหมูอินเตอร์ สาขาพะเยา , ร้านอร่อยดี by KK. , ร้านอำนวยหมูสด , ร้านลุงเปลี่ยนหมูสด และร้านธนพฤทธ์ (ร้านป้าน้อง) อำเภอดอกคำใต้ จำหน่าย 2 จุดบริการ ได้แก่ ร้านหมูอนามัยบัวบาน และ ร้านหมูอนามัยพัชรพร อำเภอแม่ใจ จำหน่าย 2 จุดบริการ ได้แก่ ร้านหมูสยามฟาร์ม และ ร้านโชคดีหมูอนามัย

            ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกติดตามดูแล ผู้ประกอบการที่เข้าโครงการ พาณิชย์ลดราคาหมู และแนะนำให้มีการปิดป้ายแสดงสินค้าจำหน่ายให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อประชาชนที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา โทร.054-431636

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ