จังหวัดเชียงใหม่ พบติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม ไม่มีผู้เสียชีวิต

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 25 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 135 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย ขอให้ประชาชนเคร่งครัดในมาตรการป้องกันโรค เข้ารับการฉีดวัคซีนตามกำหนด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และสตรีมีครรภ์

          คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงสถานการณ์การระบาดโรค COVID - 19 จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2565 จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 135 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด 132 ราย ผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 3 ราย มีผู้ติดเชื้อรักษาหาย 179 ราย ทำให้ขณะนี้ มียอดผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 32,613 ราย รักษาหายแล้ว 30,341 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 2,020 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,712 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 283 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 25 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลรัฐ 237 ราย โรงพยาบาลเอกชน 675 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 12 ราย Community Isolation (CI) 179 ราย และ Home Isolation (HI) 917 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม โดยยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่ 194 ราย

         ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนเคร่งครัดในมาตรการป้องกันโรค งดทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว เข้ารับการฉีดวัคซีนตามกำหนด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และสตรีมีครรภ์ หลีกเลี่ยงสถานที่คนแออัด และอับอากาศ พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล หรือ D M H T T A สำหรับร้านค้า สถานประกอบการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายบรรหาร สุยะ ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ