กฟภ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งซ่อมแซมฐานรากเสาไฟฟ้าระบบสายส่ง 115 KV ที่เสียหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะฐานรากเสาไฟฟ้า บริเวณทางหลวง 1095 กม.164

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 13 ครั้ง

      นายเศรษฐศักดิ์ จันทร์โสภา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งประชาสัมพันธ์การซ่อมแซมระบบสายส่ง 115 KV ว่าตามที่ได้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะฐานรากเสารองรับสายส่ง 115 KV ระหว่างสถานีไฟฟ้าปาย - สถานีไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน บริเวณทางหลวง 1095 กม.164 (บ้านห้วยส้าน ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน) ในห้วงเกิดเหตุอุทกภัยในปีที่ผ่านมานั้น เพื่อความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า PEA แม่ฮ่องสอนมีแผนงานซ่อมแซมฐานรากเสาไฟฟ้าดังกล่าว โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565 นี้

          ในการนี้เพื่อความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในสายส่ง 115 KV ที่จ่ายให้สถานีไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน และสายจำหน่ายแรงสูง 22 KV บริเวณจุดปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว 

         สำหรับการให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าในห้วงแก้ไขระบบสายส่งข้างต้น  PEA แม่ฮ่องสอน มีแผนการจ่ายไฟครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ด้านทิศเหนือ รับไฟจากสถานีไฟฟ้าปายจ่ายถึงบ้านห้วยส้านและแยกเข้าบ้านนาปู่ป้อม, ด้านทิศใต้รับไฟจากสถานีไฟฟ้าจอมทอง ผ่าน อ.แม่แจ่ม - อ.ขุนยวม (รวมถึงแหล่งผลิตในพื้นที่ อาทิ เขื่อนแม่สะงา / โรงไฟฟ้าดีเซล EGAT บ้านผาบ่อง) จ่ายไฟในเขตอำเภอขุนยวม  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า จ.แม่ฮ่องสอน 053-695027

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จิรันธนิน บุญนิธิสิโรจน์
ผู้เรียบเรียง : จามจุรี ยรรยง
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ