มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ในจังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 2 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 940 ครั้ง

มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ อนาลโย และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ แม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

                นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และในฐานะประธานการตรวจเยี่ยม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ อนาลโย ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ อนาลโย เพื่อให้การบริการประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมี นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายอำเภอเมืองพะเยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา ข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข อสม.อำเภอเมืองพะเยา และประชาชนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน             

                จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ แม่ปืม ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

                นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและในฐานะประธานการตรวจเยี่ยม กล่าวว่า ทางมูลนิธิฯ จะมาตรวจเยี่ยมทุกๆ 2 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงเป็นการติดตามการดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ซึ่งมีทั้งหมด 82 สถานีทั่วประเทศ ในการติดตามความก้าวหน้า รวมถึงเป็นการรับทราบปัญหา เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการทำงานของเจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นอกจากนี้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ยังเป็นสถานที่ทำงานเพื่อประชาชนในเรื่องของการดูแลสุขภาพ โดยมีการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ส่งผลให้ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยตนเองได้ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะปัญหาหลักของพื้นที่ คือ แหล่งน้ำมีฟลูออไรด์มาก ทำให้เกิดปัญหากับฟันและกระดูก ส่วนอีกเรื่องคือ โรคเบาหวาน โดยสถานีอนามัยฯ มีวิธีการในการที่ให้ประชาชนลดการบริโภคอาหารที่มีผลต่อโรคดังกล่าว รวมถึงลดโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานลงได้ ขณะเดียวกันก็ได้ช่วยหาวิธีในการแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรโดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา หาพยาบาลวิชาชีพมาสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ยังได้แนะนำให้สถานีอนามัยฯ ดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับสถานีอนามัยทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ หรือ เด็กที่คลอดน้อยลง และสารเคมีที่ปนเปื้อนในพืชผักผลไม้ โดยอาศัยจุดแข็งคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน  

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ