ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เผยมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคโควิด-19 จำนวน 26 ราย แต่ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยัน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 21 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 1101 ครั้ง

นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2563 จังหวัดพะเยายังไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 โดยมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค 26 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 24 ราย นอนรักษาอยู่โรงพยาบาล 2 ราย ในภาพรวมของประเทศผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยเดิม โดยเป็นผู้ทำงานในสถานบันเทิง คนเที่ยว รวมถึงคนในครอบครัวซึ่งเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสนามมวย ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างจังหวัด เมื่อป่วยก็จะนำเชื้อกลับไปติดคนใกล้ชิด คนในครอบครัวและชุมชน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร งดการเดินทางที่ไม่จำเป็น สวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปในที่ชุมชน พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ งดสังสรรค์ พร้อมทั้งขอให้แยกของใช้ของส่วนตัว แยกชุดอาหาร หรือกินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หากมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ให้สวมหน้ากากอนามัยรีบพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติความเสี่ยง เช่น กลับจากต่างประเทศ  อยู่ในที่ชุมชนแออัด ผับ บาร์ ร้านอาหาร สนามมวย โรงหนัง โรงมหรสพ เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจวินิจฉัย การรักษา และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ