มณฑลทหารบกที่ 34 พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา เข้าแจกจ่ายถังน้ำแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 417 ครั้ง

พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ได้นำกำลังพล พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา มอบถังเก็บน้ำขนาด 1,500 ลิตร พร้อมติดตั้งระบบน้ำ ให้กับนางบัวหลัน นามบ้าน บ้านเลขที่ 33 หมู่ 6 บ้านต๊ำม่อน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง เป็นประจำทุกปี

            ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 กล่าวว่า มณฑลทหารบกที่ 34 ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ตามโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ในพื้นที่รับผิดชอบหลายด้าน นอกเหนือการนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแล้ว ยังได้ร่วมกับภาคเอกชน ในการมอบถังขนาด 1,500 ลิตร ให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งครัวเรือนละ 1 ถัง อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นได้มอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งจำนวน 6 ถัง และจะทยอยมอบให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนซึ่งเป็นนโยบายหลักของกองทัพต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ