รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการสกัดกั้นและยับยั้งการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ณ จุดตรวจร่วมบูรณาการ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 28 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 610 ครั้ง

นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายชนก มากพันธุ์ ปลัดจังหวัดพะเยา นายไกรสุข เพชระบูรณิน นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่หน้าเทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ , ที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวง หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา , และที่หน่วยบริการประชาชนบ้านแม่นาเรือ หน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา ตามมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 คัดกรองผู้เดินทางข้ามจังหวัด โดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส  และให้คำแนะนำการปฏิบัติในการควบคุมป้องกันไวรัสโควิด-19

            โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ