รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา สั่งการนายอำเภอพื้นที่เสี่ยงให้ประชาชนในหมู่บ้านที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 งดออกจากบ้าน ป้องกันการแพร่ระบาด

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 677 ครั้ง

นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือไวรัสโควิด-19 ระดับอำเภอผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพะเยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

            รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้สั่งการให้อำเภอที่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 คือ อำเภอจุนและอำเภอเชียงคำ พิจารณาดำเนินการแจ้งให้ประชาชนงดการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านที่พบการติดเชื้อ ร่วมถึงหมู่บ้านข้างเคียง หากพบว่ามีความจำเป็น ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะใช้งบฉุกเฉินในการดูแลจัดเลี้ยงอาหารให้ชาวบ้านในหมู่บ้านครบทุกราย รวม 3 มื้อ เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเกิดการเคลื่อนไหวเข้าออกในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อลดการแพร่เชื้อไปยังหมู่บ้านและอำเภอต่างๆ รวมถึงพื้นที่อื่นๆด้วย ทั้งนี้ จังหวัดพะเยาพะเยา จะใช้สองอำเภอนี้ เป็นโมเดลในการควบคุมการแพร่ระบาดให้กับอำเภอทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพะเยา ส่วนอำเภอใดที่พบว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง แต่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ต้องการควบคุมพื้นที่ พร้อมให้เสนอแผนเข้ามายังจังหวัด เพื่อที่จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินการดังกล่าวให้

            ขณะเดียวกันทางจังหวัดพะเยา ได้มีการตั้งจุดตรวจสกัดกั้นยับยั้งการแพร่ระบาด จำนวน 6 จุด มีการตรวจวัดตามกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้น โดยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ทุกราย เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจนถึงขณะนี้จังหวัดพะเยา มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย เท่าเดิม ส่วนที่อำเภอดอกคำใต้ ล่าสุดก็ครบห้วงเวลาการเฝ้าระวังแล้ว หลังจากที่มีผู้ติดเชื้อได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ทำให้อำเภอดอกคำใต้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ