จังหวัดพะเยาเชิญชวนร่วมสนับสนุนสมทบกองทุนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 4 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 637 ครั้ง

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดพะเยา และในฐานะประธานคณะทำงานฝ่ายการเงินและรับบริจาค เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยาได้จัดตั้งศูนย์สนับสนุนสมทบกองทุนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพะเยา สำนักงานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยจังหวัดพะเยาชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า จะได้มีหนังสือเชิญชวนส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนสมทบกองทุนดังกล่าว เพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด- 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

            ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะร่วมสนับสนุนกองทุนดังกล่าว สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ชื่อบัญชี กองทุนสนับสนุนการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ จังหวัดพะเยา เลขที่บัญชี 679- 1- 22496 -7 หรือร่วมบริจาคเป็นสิ่งของได้ ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพะเยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ