จังหวัดพะเยา ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563 ช่วงระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2563

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 12 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 562 ครั้ง

จังหวัดพะเยา ขอร่วมมือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563 ช่วงระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2563 พร้อมนำแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาดำเนินการ

 

            นายชุติเดช  มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า  ตามที่คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ มีมติให้ปรับแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563 โดยให้นำแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาดำเนินการ และคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้งดวันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2563 โดยไม่เป็นวันหยุดราชการและวันหยุดงานของภาคเอกชน แต่จะชดเชยวันหยุดและสิทธิของผู้ใช้แรงงานในโอกาสต่อไป เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดพะเยา ในช่วงระหว่างวันที่ 10 -16 เมษายน 2563 ดังนี้ ให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและวิธีปฎิบัติตน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งให้เฝ้าระวังตักเตือนคนในชุมชนหมู่บ้านให้ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ให้มีการบังคับใช้กฎหมายจราจร เน้นปัจจัยเสี่ยงหลักการเกิดอุบัติเหตุได้แก่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ และไม่สวมหมวกนิรภัย รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมายสุราและกฎหมายสถานบริการ ในกรณีเมาแล้วขับ หากตำรวจต้องการให้ทางโรงพยาบาลดำเนินการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ สามารถดำเนินการได้โดยต้องได้รับการยินยอม ซึ่งจะต้องส่งไปตรวจยืนยันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยใช้เวลา 2 วัน สำหรับค่าใช้จ่ายในการเจาะเลือดทางโรงพยาบาลมีกองทุนสนับสนุนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้รายละ 1,000 บาท

            ด้านการตั้งจุดตรวจการบังคับใช้กฎหมายจราจร 10 มาตรการหลัก ให้ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาบูรณาการกำลังพลตามมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยในการตั้งจุดตรวจบูรณาการคัดกรองดูแลการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 4 จุด ดังนี้  จุดตรวจบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา, จุดตรวจตู้ยามป่าแฝก อำเภอแม่ใจ ,จุดตรวจปงสนุก อำเภอปง และจุดตรวจด่านกาญจนาภิเษก ตำบลสบบง อำเภอภูซาง สำหรับการตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด ในพื้นที่ให้นายอำเภอประสานสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ในการพิจารณาจัดตั้งจุดตรวจตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปได้ให้ความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2563 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ