จังหวัดพะเยา สั่งการทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนในภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 12 -14 เมษายนนี้

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 12 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 1879 ครั้ง

นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ลงนามโทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ลงวันที่ 11 เมษายน 2563 ให้นายอำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เตรียมพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2563 ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือน ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกระลอกจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด จะทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกในบางพื้นที่ รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้

            สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์วาตภัยฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2563 ในภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่านอุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตรเพชรบูรณ์ ตาก นครสวรรค์ และอุทัยธานี

ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณฝนและข่าวสารจากทางราชการ รวมทั้งเตรียมรับมือสถานการณ์วาตภัยฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้น ตรวจสอบสภาพบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของและหาสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร

            ทั้งนี้ ให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง และรายงานผลการปฏิบัติการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาทราบ โทรศัพท์หมายเลข 054-449644 และทางโทรสาร 054-449647

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ