สาธารณสุขพะเยา แนะวิธีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 15 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 482 ครั้ง

นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ทำให้ประชาชนหาผลิตภัณฑ์มาใช้ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นหนึ่งในสิ่งจำเป็นที่หลายๆคนซื้อมาใช้ทำความสะอาดมือ ในกรณีที่ล้างมือด้วยสบู่ไม่ได้ โดยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจัดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเภทเครื่องสำอาง ซึ่งจะต้องมีความเข้มข้นของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร และต้องได้รับการจดแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) การที่ความต้องการซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมีจำนวนมาก ทำให้ผลิตภัณฑ์ขาดตลาด จึงมีผู้ฉวยโอกาสผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือปลอมขึ้นมา

            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอแนะนำประชาชนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อไม่ให้ได้รับผลิตภัณฑ์ปลอม โดยมีหลักการเลือก ดังนี้ 1.ฉลากต้องมีชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อการค้า ส่วนประกอบ วิธีใช้ ชื่อที่อยู่ผู้ผลิต ปริมาตรสุทธิ ครั้งที่ ผลิตวันที่ผลิต วันหมดอายุ เลขที่ใบรับจดแจ้ง 2.ต้องบรรจุในภาชนะปิดสนิท ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานและไม่หมดอายุ โดยต้องไม่แยกชั้น เปลี่ยนสี จับเป็นก้อน ตกตะกอน และ 3.ตรวจสอบเลขที่ใบรับจดแจ้ง 10 หรือ 13 หลัก ว่ามีข้อมูลตรงกับสลาก เพื่อป้องกันการสวมเลขที่ใบจดแจ้งเครื่องสำอาง โดยตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moh.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ปลอม”

            ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย หรือพบผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-409144-6

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ