จังหวัดพะเยา Kick Off “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน สู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน สู้ภัยโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 20 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 689 ครั้ง

นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ กระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนในทุกระดับ ภายใต้แนวคิด “จะพัฒนาใครเขาต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน” ผู้นำต้องทำก่อนเพื่อเป็นแบบอย่างให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

            นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งด้านการท่องเที่ยว สินค้าอุปโภคบริโภค รายได้ของประชาชนลดลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวทางการสร้างพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเป็นทางออกสำหรับวิกฤติโรคระบาดและปัญหาภัยแล้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ ดังนั้น จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยใช้หลักการดำเนินงานพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน รณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วจังหวัดทั้ง 9 อำเภอ 68 ตำบล 842 หมู่บ้าน 115,715 ครัวเรือน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยเน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชนเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้

            สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ตลาดนัดเมล็ดพันธุ์ผักและต้นกล้า การมอบปุ๋ยอินทรีย์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กิจกรรมตลาดพืชผักสวนครัว “คนพะเยาน่าฮัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า และกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัด  

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ