เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมกับภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา กลุ่มสตรี ตัดเย็บหน้ากากอนามัยแจกจ่ายกลุ่มเป้าหมาย ทั่งจังหวัด กว่า 30,000 ชิ้น ป้องกันโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 20 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 553 ครั้ง

นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา 
               นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  จัดทำโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย โดยมีเป้าหมายในการตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัย และได้แจ้งให้เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ ได้เชิญชวนสมาชิกกาชาด อาสาสมัครกาชาด ผู้มีจิตอาสา ตลอดจนกลุ่มองค์กรสตรี กลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่มีความรู้ความชำนาญในการตัดเย็บหน้ากากอนามัย ตามรูปแบบที่กำหนด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งแจกให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ดังนั้น เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาสาสมัครกาชาด จิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนกลุ่มองค์กรสตรี กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทำการตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนด รวมถึง  อสม.ในจังหวัดพะเยาจำนวน 15,000  คน คนละ 2 ชิ้น รวมเป็น 30,000 ชิ้น เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่ง อสม.เป็นด่านหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชน เป็นเครือข่ายบุคลากรที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ในการร่วมมือกันป้องกันโรคโควิด-19

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ