จังหวัดพะเยา ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยวันแรกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 7 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 9 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 28 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 495 ครั้ง

จังหวัดพะเยา ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยวันแรกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 7 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 9 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต

 

            นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพะเยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า)โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้กล่าวเน้นย้ำแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ว่า ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยใช้กรอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เป็นแนวทางการดำเนินงาน และให้ถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานอย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ให้นำจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เร่งระบายการจราจร และพิจารณาเปิดช่องทางจารจรพิเศษ เพื่อให้การเดินทางเกิดความคล่องตัว รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพการจราจรทางเลี่ยง ทางลัด และหมายเลขสายด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และให้ทางตำรวจภูธรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการตามมาตรการ “ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์” กรณีเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงทุกราย และให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยใช้วิธีตรวจวัดทางลมหายใจ หากผู้ขับขี่ไม่สามารถตรวจวัด โดยวิธีตรวจทางลมหายใจได้ ให้พนักงานสอบสวนสั่งตัวผู้นั้นไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อดำเนินการเจาะเลือด หาปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด และรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดพะเยา ทราบทุกวัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

            สำหรับ วันแรกของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 จากข้อมูลพบการเกิดอุบัติเหตุจำนวน 7 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 9 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 1 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต ด้านการตั้งจุดตรวจจำนวน 18 จุดทั้ง 9 อำเภอ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจท้องที่ ตำรวจทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เจ้าหน้าที่ขนส่ง สาธารณสุข ทหาร ฝ่ายปกครอง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครต่างๆ กว่า 500 คน โดยให้บริการประชาชนทั้งการอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำเส้นทางแก่นักท่องเที่ยวและช่วยคัดกรองผู้ที่ขับขี่ไม่ปลอดภัยด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ