คณะสงค์จังหวัดพะเยามอบข้าวสารอาหารแห้ง แอลกอฮอล์ แก่เจ้าคณะอำเภอเพื่อนำไปมอบต่อวัดต่างๆใน จังหวัดสู้โควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 790 ครั้ง

พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มอบ ข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งประกอบด้วย ข้าสาร ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และแอลกอฮอล์ให้กับเจ้าคณะอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ณ พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำพระอารามหลวง เพื่อนำไปมอบแด่เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสวัดทุกตำบลในจังหวัดพะเยา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอเมืองพะเยา และส่วนราชการ ถวายสิ่งของและร่วมในพิธีดังกล่าว

            ทั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชาให้วัดทั่วราชอาณาจักร ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือ โดยคำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัด ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในชุมชนนั้นๆ เป็นสำคัญ และให้ประสานภารกิจร่วมกับหน่วยงานบุคลากรทางการแพทย์  ซึ่งมีประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ ในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นไปตามสุขอนามัย ทั้งนี้เพื่อถวายความอุปถัมภ์แด่พระภิกษุสามเณรในจังหวัดทุกระดับ และเพื่ออนุเคราะห์ เกื้อกูลแก่ประชาชนชาวพะเยา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

            โดยการดำเนินการ ทางคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา โดยพระราชปริยัติเจ้าคณะจังหวัดพะเยา ได้ประสานความร่วมมือและการสนับสนุนจากวัดป่าพระอุบาลี , บริษัทเอกชน กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าเพื่อการกุศล และกลุ่มบ้านเกิดพะเยา โดยจัดเครื่องอุปโภคบริโภคถวายวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาจำนวน 491 วัด โดยในครั้งนี้ มีเจ้าคณะอำเภอ และรองเจ้าคณะอำเภอทั้ง 9 อำเภอ เป็นผู้รับมอบและจะนำไปส่งมอบแด่เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสวัดทุกวัดต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ