ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 29 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 792 ครั้ง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อส่งมอบความสุขให้นักเรียน และผู้ปกครอง

 

            นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา มีหน้าที่ในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการในพื้นที่ 9 อำเภอ กำหนดจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เพื่อให้นักเรียนได้รับความสุข สนุกสนาน มีความกล้าแสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแลกของขวัญ การแสดงแลกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่ดีขึ้นตามศักยภาพของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน

            ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุน ของขวัญ ของรางวัล อาหาร ทุนทรัพย์หรือสิ่งของต่างๆ ในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ  บริจาคได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.054-412233

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ