รองแม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติการการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 30 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 794 ครั้ง

           พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 รองผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติการการดำเนินงานของจังหวัดในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ,  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา , รองผู้ว่าราชการจังหวัด ,ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด , หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งจังหวัดพะเยาได้มีมาตรการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้น มีมาตรการการห้ามเผา มาตรการการดำเนินการทางด้านกฎหมาย การบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ         

               พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร  กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือปี 2563 ทุกภาคส่วนได้บูรณาการร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกพื้นที่ได้นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาในทุกขั้นตอน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น Single Command เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะแก้ปัญหาการเผาในที่โล่งทุกพื้นที่ ทั้งพื้นที่ป่า พื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ชุมชน และพื้นที่สองข้างทาง รวมถึงควบคุมไม่ให้ปริมาณฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐาน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่ ที่สำคัญทุกภาคส่วน ต้องสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้เกิดความตระหนัก โดยปรับรูปแบบข้อมูลและสถานการณ์ให้เข้าใจง่ายๆ ข้อมูลชุดเดียวกัน โดยไม่ให้เกิดความสับสน รวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความต่อเนื่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีและยั่งยืน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ