มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ขอเชิญชวนผู้พิการและผู้สนใจเสนอชื่อผู้พิการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 30 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 563 ครั้ง

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ขอเชิญชวนผู้พิการและผู้สนใจเสนอชื่อผู้พิการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2563

 

                นายสมพร เทพสิทธา ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เปิดเผยว่า มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ให้ดำเนินการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2563 ครั้งที่ 35 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นแรงจูงใจและยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการทุกประเภทที่ได้รับความสำเร็จ ในการพัฒนาตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ได้รับการเผยแพร่และเป็นแบบอย่างต่อไป

            มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จึงขอเชิญชวนผู้พิการและผู้สนใจร่วมเสนอชื่อผู้พิการประเภทใดประเภทหนึ่งใน 7 ประเภท คือ ทางการเห็น ทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย ทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย ทางจิตใจหรือพฤติกรรม ทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้และออทิสติก อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รวมถึงมีผลงานดีเด่นในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2563โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ เว็ปไซด์ www.princessngarmchit.org หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรโทรศัพท์ 02-354-7391 ถึง 4

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ