จังหวัดพะเยา ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 6 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 637 ครั้ง

วานนี้ (5 พ.ค.63)  จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายวุฒิชัย  เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาทั้งนี้ ตามที่กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้น เพื่อเป็นกองทุนที่ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ต่อมา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบนไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยพระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา

นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพะเยา เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ปัจจุบันมีเงินกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 1,389,089.53 บาท ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนฯ เป็นประจำทุกปีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับปี พ.ศ.2563 สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยาได้เชิญชวนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพะเยา โดยมียอดเงินบริจาคสมทบกองทุนฯ เบื้องต้นจำนวน 92,000 บาท

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ