คลัง จ.พะเยา เผย ยังคงมีประชาชนเดินทางมาร้องเรียนและทบทวนสิทธิ์การลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 14 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 575 ครั้ง

          นางสาว สุรัสสวดี  เตชะพันธุ์  คลังจังหวัดพะเยา   เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังคงมีประชาชนจังหวัดพะเยาที่มีปัญหาการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19  ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ยังคงทยอยเดินทางเข้ามาร้องเรียนกับทาง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา และสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา เพื่อยื่นคำร้องไปยัง กระทรวงการคลัง และรัฐบาล เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยประชาชนที่มาร้องเรียนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีได้รับผลกระทบจริง แต่ไม่สามารถลงทะเบียนได้  เนื่องจากติดปัญหาการลงทะเบียนในระบบ กรณีเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง และปัญหาต่างๆที่ไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา และสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้เปิดรับเรื่องร้องเรียน ณ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา แต่สถานที่คับแคบ จึงได้ย้ายสถานที่รับเรื่องร้องเรียนมายังศาลาประชาคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร้องเรียน มีการเว้นระยะห่าง ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข  

          ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยาและสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา จะจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและขอทบทวนสิทธิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมทั้งรับให้คำแนะนำปรึกษากับประชาชน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ