ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พัฒนาต่อยอดเยาวชนต้นแบบการเลี้ยงไก่ชน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 20 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 611 ครั้ง

              นายสัตวแพทย์สมบัติ  ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นายนิธิศ จิตนิยม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มไก่ชนของ นางสาวพรมนัส จุมปา บ้านเลขที่ 162 หมู่ 1 หมู่บ้านท่าร้อง ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา (น้องมดสังเวียนสีชมพู) ซึ่งเป็นเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการเลี้ยงไก่ชน

            นายนิธิศ  จิตนิยม เปิดเผยว่า จากการพูดคุยกับนางสาวพรมนัส จุมปา หรือน้องมด เยาวชนคนรักไก่ชน ณ ตอนนี้มีแม่พันธุ์ไก่ชนที่มีความสามารถทางเชิงชนจำนวน 40 แม่ สามารถออกลูกได้ 3ครั้ง/ปี (1ปีผลิตลูกได้ 24 ตัว/แม่) และในหนึ่งปีสามารถขายไก่ชนผ่านทางออนไลน์ได้ประมาณ 200-300ตัว (ราคาตัวละตั้งแต่ 1,500-30,000 บาท) การให้อาหารนั้นใช้อาหารพื้นบ้านและอาหารผสมสำเร็จรูปในการเลี้ยงไก่ชน จากเยาวชนตัวอย่างที่หันมาเลี้ยงไก่อยู่กับบ้าน สามารถพัฒนาและสร้างรายได้ให้เห็นเป็นรูปธรรม ช่วยเหลือคนในชุมชนให้มีรายได้เสริมจากอาชีพหลัก นับว่าเป็นแบบอย่างของวิถีเกษตรกรคนรุ่นใหม่

            ทั้งนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้จัดตั้งโครงการธนาคารไก่พื้นเมืองและส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์ไก่ชนจังหวัดพะเยา เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการเลี้ยงไก่ชน ไก่พื้นเมือง และส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยาให้มีรายได้สู่ครัวเรือนต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ