เกษตรกรภูซางปลูกมะม่วงหลายสายพันธ์สร้างรายได้งาม

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 23 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 538 ครั้ง

เกษตรกรในพื้นที่ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปลูกมะม่วงหลายสายพันธ์ แม้จะได้รับผลกระทบจาโควิด 19 แต่ยังสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมะม่วงในพื้นที่ดังกล่าว มีรสชาติหวาน หอมอร่อย เป็นที่ต้องการของตลาด

           

            นายวิชาญ มุ่งจันทร์ เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านกอดยาว ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พร้อมเพื่อบ้านคนงาน ลงพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วงจำนวนหลายสายพันธ์ ทั้งโชคอนันต์ เขียวเสวย น้ำดอกไม้เบอร์ 4 น้ำดอกไม้สีทอง ที่ตนเองได้นำมาปลูกในพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ กระทั้งขณะนี้สามารถให้ผลผลิตเป็นอย่างดี โดยมะม่วงดังกล่าวจะมีลักษณะพิเศษ ซึ่งมีรสชาติที่ดีและเป็นมะม่วงที่มีคุณภาพ และจะมีลูกค้าเดินทางมารับซื้อผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ในปีนี้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้ลูกค้าจากต่างประเทศไม่สามารถมารับซื้อได้ จึงทำให้ราคาลดลงกว่าครึ่ง แต่ยังมีลูกค้าภายในประเทศเดินทางมารับซื้ออย่างต่อเนื่อง

            นายวิชาญ มุ่งจันทร์ กล่าวว่า ตนเองได้ปลูกมะม่วงผสมผสานหลายสายพันธ์ โดยในแต่ละปีจะสามารถเก็บผลผลิตได้รวมกว่า 50 ตัน ซึ่งปีนี้ผลผลิตที่ออกมาสามารถให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดี แต่ก็ได้รับผลกระทบบ้างในช่วงต้น ในเรื่องของภาวะภัยแล้ง รวมถึงการส่งออกและพายุพัด ทำให้ผลผลิตและราคาลดลง โดยทุกปีจะส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย แต่ปีนี้จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อจากทางภาคกลางและภาคใต้ ซึ่งราคาขายของพันธ์โชคอนันต์ หากไม่ห่อจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 3 บาท หากห่ออยู่ที่ 6-8 บาท พันธ์เขียวเสวย จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 10-12 บาท พันธ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4 หากไม่ห่ออยู่ที่กิโลกรัมละ 7-8 บาท หากห่ออยู่ที่ 14 บาท และน้ำดอกไม้สีทองซึ่งส่วนใหญ่จะห่อ จะอยู่ที่กิโลกรัมละ มากกว่า 20 บาท โดยจะมีลูกค้าเดินทางมารับซื้ออย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ