ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำพุทธศาสนิกชนชาวพะเยาและนักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 1 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 551 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำพุทธศาสนิกชนชาวพะเยาและนักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563

 

            ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ถนนชายกว๊าน นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด , ข้าราชการ , ทหาร, ตำรวจ , นักเรียน, นักศึกษา และประชาชนชาวพะเยา ตลอดจนนักท่องเที่ยว กว่า 1,000 คน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 99 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่กว๊านพะเยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และเพื่อธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้กล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 โดยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกปักรักษาคุ้มครองประชาชนชาวพะเยาทุกคน

            ทั้งนี้ วันที่ 1 มกราคมของทุก ปี กำหนดถือกันว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีนิยม จึงจัดให้มีการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งเพื่อเป็นคติเตือนใจในการเริ่มต้นที่ดีในวันขึ้นปีใหม่อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ