สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ติดตามสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษในพื้นที่อำเภอภูกามยาว พร้อมแนะวิธีป้องกันควบคุมโรค

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 796 ครั้ง

              นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยภายหลังติดตามสถานการณ์อาหารเป็นพิษในพื้นที่อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ว่า เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 มีการรายงานข้อมูลเบื้องต้นพบผู้ป่วยเหตุการณ์อาหารเป็นพิษ เนื่องจากรับประทานลาบเนื้อควายจากตลาดสดแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยจำนวน 98 ราย มีอาการถ่ายเหลว ปวดท้องและมีไข้ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย กลุ่มอายุที่พบมาก 45-54 ปี อยู่ในอำเภอภูกามยาว จำนวน 87 ราย อำเภอเมืองพะเยา 8 รายและอำเภอดอกคำใต้ 3 ราย  ในจำนวนนี้นอนรับการรักษาในโรงพยาบาล 13 ราย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ 4 ราย ขณะนี้นอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาล จำนวน 9 ราย ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าวทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วทั้งระดับจังหวัด อำเภอและตำบล พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูกามยาว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เร่งดำเนินการเฝ้าระวังควบคุมโรคในพื้นที่ พร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลพะเยา ซึ่งขณะนี้ยังรอผลการตรวจการเพาะเชื้อที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค  

            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ยังได้กล่าวแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ ว่า ผู้จำหน่ายให้มีการทำความสะอาด อุปกรณ์จำหน่ายเนื้อสด มีด เขียง ตาชั่ง ถาดรองเนื้อสด รวมถึงความสะอาดในบริเวณจำหน่ายเนื้อทุกวัน รวมถึงหมั่นล้างมือ สวมถุงมือทุกครั้ง และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ส่วนผู้ซื้อ ควรหมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคอุจจาระร่วง และโรคโควิด-19 ที่สำคัญประชาชนทุกคน ควรล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ระมัดระวังอาหารที่ปรุงสุกแล้วอย่าให้มีการปนเปื้อน อาหารที่ค้างมื้อต้องทำให้สุกใหม่ก่อนรับประทานทุกครั้ง และการเดินตลาดขอให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเป็นประจำ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ