ท้องถิ่นพะเยา นำร่องต้นแบบ สัญญาเช่ารถโดยสาร เพื่อช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 30 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 435 ครั้ง

สำนักงาน ปภ.พะเยา ร่วมกับ มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นจังหวัด และ อปท. นำร่องใช้สัญญาเช่ารถโดยสาร ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ย้ำหลังใช้สัญญาที่ผ่านมาอุบัติเหตุเป็นศูนย์

               

             สำนักงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ร่วมกับ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาว่า 30 แห่ง ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพรถโดยสารและรถนักเรียนจังหวัดพะเยา พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สัญญาเช่ารถ โดยกำหนดให้การใช้สัญญาเช่าเป็นมาตรฐานแนวปฏิบัติขององค์กร เพื่อนำไปสู่การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้บริการรถโดยสารแบบเช่าเหมา ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ จากสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะ ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตมากถึง 1.5 ล้านคน โดยเฉลี่ยทุกๆ 2 ชั่วโมงในทุกวัน จะมีคนไทย 2 คน ต้องเสียชีวิตเพราะอุบัติภัยบนท้องถนน ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัวผู้ประสบเหตุ และก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจหลายแสนล้านบาท ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการรถโดยสารแบบเช่าเหมาในการจัดประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยที่ผ่านมาพบว่าในการเลือกเช่าเหมาบริการรถตู้หรือรถโดยสารสารธารณะนั้น ส่วนใหญ่มีการคัดเลือกผู้ให้บริการจากสภาพรถ เช่น รถดูใหม่ บริการดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถพร้อม ซึ่งนอกจากองค์ประกอบดังกล่าว ยังมีส่วนสำคัญอื่นที่ต้องพิจารณาเพิ่ม เช่น ผู้ประกอบการว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่ คนขับรถว่ามีประสบการณ์หรือไม่ สภาพรถที่มีการตรวจจากขนส่ง รวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ค้อนทุบกระจก เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน และการดูประกันภัย รวมถึงการชดเชยหากผู้ประกอบการผิดข้อตกลง โดยข้อมูลดังกล่าวได้ถูกระบุไว้ในสัญญาเช่า

                นางสาวพวงทอง ว่องไว เลขาคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพรถโดยสารและรถนักเรียนจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพรถโดยสารและรถนักเรียนจังหวัดพะเยา ได้สนับสนุนการนำ สัญญาเช่ารถ มาเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกรถ โดยหัวใจสำคัญ คือ หากเลือกรถที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การเดินทางไป-กลับจะปลอดภัย นอกจากการเลือกรถจากสภาพภายนอกแล้ว การพิจารณาเรื่องเงื่อนไขการชดเชยเยียวยาหากเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินก็มีความสำคัญเช่นกัน ดังนั้น ผู้ว่าจ้างก็จะสามารถเลือกรถที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยตลอดการดำเนินงาน ในปี 2561 – 2562 พบว่า หน่วยงานท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ให้ความสำคัญกับการใช้สัญญาเช่ารถในการทำสัญญาทุกครั้ง สิ่งสำคัญพบว่า หลังจากใช้สัญญาเช่ารถ ที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยาประสบอุบัติเหตุจากการเดินทาง

               นอกจากนี้ ทางท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ยังได้ร่วมกันนำเสนอประสบการณ์จากการใช้สัญญาเช่ารถโดยสาร และได้ร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนามาตรฐานสัญญาเช่ารถโดยสารสาธารณะให้เป็นต้นแบบของท้องถิ่น และผลักดันให้เป็นมาตรฐานสัญญาเช่ารถโดยสารสาธารณะต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ