จังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เพื่อทบทวนมาตรการสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 2 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 495 ครั้ง

          คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนายอำเภอทุกอำเภอ ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด กระทรวงมหาดไทย เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระยะ 3 โดยมี นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม จากนั้นภายหลังการรับฟังวีดีทัศน์ทางไกลเสร็จสิ้น ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 15/2563 เพื่อทบทวนสถานการณ์และมาตรการการดำเนินงาน ซึ่งผลจากการประชุมยังคงมาตรการสำคัญในการสกัดกั้นไม่ให้เชื้อจากภายนอกเข้ามาในจังหวัดพะเยา โดยให้ผู้เดินทางจากจังหวัดอื่นๆ ที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยาทุกราย ต้องรายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อสอบสวนและพิจารณาว่าจะให้กักกันตัวเอง เพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย หรือให้กักกันตัวเองเพื่อสังเกตอาการด้วยตนเอง ส่วนผู้เดินทางมาจากภูเก็ต และต่างประเทศ ต้องรายงานตัว ณ สถานที่กักกันที่รัฐจัดไว้ ( Local Quarantine) รวมทั้งมีมติเห็นชอบคำสั่ง ประกาศการเปิดกิจกรรม กิจการ เพื่อผ่อนคลายระยะ 3 การกระตุ้นให้เจ้าของ ผู้ประกอบกิจการ/กิจกรรม และผู้ใช้บริการให้ความสำคัญกับการใช้ Application ไทยชนะ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและเฝ้าระวัง สอบสวนและการป้องกันโรคในระลอกสองต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ