แขวงทางหลวงชนบทพะเยา รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 20 ก.พ. 2563
  • รับชม : 559 ครั้ง

       นายประดิษฐ พฤฒิพรรลาย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา เปิดเผยว่า แขวงทางหลวงชนบทพะเยา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ บ1 อัตราค่าจ้าง 377.85/วัน คุณสมบัตรจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่านี้ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี อายุไม่เกิน 60 ปี เพศชาย

     ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จ.พะเยา ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แขวงทางหลวงชนบทพะเยา โทรศัพท์ 054-887070

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ