สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จะดำเนินการขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว จำนวน 4,436 แผ่น

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2564
  • รับชม : 154 ครั้ง

           สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จะดำเนินการขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว จำนวน 4,436 แผ่น โดยวิธีขายทอดตลาด ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ซึ่งผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาสามารถติดต่อขอดูแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช้แล้วได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ในวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. เท่านั้น และจะทำการขายทอดตลาด ในเวลา 09.30 – 09.45 น. และเริ่มดำเนินการประมูล เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ งานบริหารงานทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.054 – 481909 ในวันเวลาราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จะดำเนินการขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว จำนวน 4,436 แผ่น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ