โรงพยาบาลพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เปิดรับสมัคร 26 ก.พ. - 13 มี.ค. 63

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.พ. 2563
  • รับชม : 598 ครั้ง

โรงพยาบาลพะเยา ประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ 

คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น, อายุ 18 ปี ขึ้นไป และสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงหรือโรคภัยที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

หลักฐานในการรับสมัคร รูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดสุภาพ จำนวน 1 ใบ,สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ