การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงประตูน้ำพร้อมอุปกรณ์ภายในศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.พะเยา ช่วงวันที่ 29 ก.พ. – 2 มี.ค. 2563

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2563
  • รับชม : 765 ครั้ง

นางละไม กองอิ่น หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา จะดำเนินการหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการเปลี่ยนประตูน้ำพร้อมอุปกรณ์ภายในศูนย์ราชการ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยจะดำเนินการตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เป็นระยะเวลา 3 วัน รวม 6 จุด

วันที่ 29 ก.พ. 2563 บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการ ขนาด 200 มม. จำนวน 1 จุด และบริเวณมุมรั้วกองกำกับการตำรวจภูธรพะเยา ขนาด 200 มม. จำนวน 2 จุด

วันที่ 1 มี.ค. 2563 บริเวณทางแยกเข้าไปรษณีย์จังหวัดพะเยา ขนาด 100 มม. จำนวน 1 จุด และบริเวณทางแยกบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (อบจ.พะเยา) ขนาด 100 มม. 1 จุด และขนาด 200 มม. จำนวน 1 จุด

วันที่ 2 มี.ค. 2563 บริเวณทางแยกบริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ขนาด 100 มม. จำนวน 1 จุด และบริเวณประตูน้ำทางแยกไปบ้านแท่นดอกไม้ ตำบลบ้านต๋อม ขนาด 100 มม. จำนวน 1 จุด

ซึ่งส่งผลกระทบทำให้น้ำไหลอ่อนหรือไม่ไหลในเขตพื้นที่จ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ตึกแถวและอาคารพาณิชย์ หลังศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา และบริเวณบ้านพักศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา  ดังนั้นขอแจ้งผู้ใช้น้ำให้ทำการสำรองน้ำไว้เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้อย่างเพียงพอ หากดำเนินการเสร็จการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา จะทำการจ่ายน้ำให้ตามปกติทันที หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-431090 หรือทางเฟสบุ๊ค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ