สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 20 ก.ย. 2564
  • รับชม : 156 ครั้ง

             สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการบริหารงาน การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ