โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา ต.เวียงมอก อ.เภิน จ.ลำปาง ขอรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อตู้กดน้ำร้อน -น้ำเย็นให้นักเรียน

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 12 ต.ค. 2564
  • รับชม : 162 ครั้ง

             นายณฑวรรษ นนท์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา (แม่-พุ-หอ-รบ-วิทยา) ต.เวียงมอก อ.เภิน จ.ลำปาง ขอรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อตู้กดน้ำร้อน -น้ำเย็นให้นักเรียน เนื่องโรงเรียนไม่มีตู้น้ำดื่มที่สะอาด และจะซ่อมแซมห้องน้ำให้นักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจน ระดับชั้นอนุบาลถึง ม.3 จำนวน 181 คน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.093-048-0398

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ