วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวิศึกษา มีความประสงค์จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 10 พ.ย. 2564
  • รับชม : 51 ครั้ง

             วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวิศึกษา มีความประสงค์จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยมีระยะการจ้างตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.054-079835

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ