สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย (สวท.เชียงราย) มีความประสงค์ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุด บ้านพักข้าราชการ พร้อมรื้อถอน จำนวน 3 หลัง

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ย. 2564
  • รับชม : 431 ครั้ง

             สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย (สวท.เชียงราย) มีความประสงค์ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุด บ้านพักข้าราชการ พร้อมรื้อถอน  จำนวน 3 หลัง โดยจะขายทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยลงทะเบียนและยื่นหลักฐาน เวลา 09.00 – 10.00 น. และจะเริ่มทำการขายทอดตลาด เวลา 10.40 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ สวท.เชียงราย ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-702642

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ