สถานีวิทยุกระเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 22 รายการ

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2565
  • รับชม : 459 ครั้ง

              สถานีวิทยุกระเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน  22 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา  ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.ผู้สนใจเข้ายื่นซองเสนอราคา ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้(ที่ไม่หมดอายุ)ต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันเวลาดังกล่าว

            ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-702642

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ