สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีอายุการใช้งานเกิน 12 ปี โดยวิธีประมูลด้วยวาจา จำนวน 4 คัน

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 12 ม.ค. 2565
  • รับชม : 445 ครั้ง

            สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีอายุการใช้งานเกิน 12 ปี โดยวิธีประมูลด้วยวาจา จำนวน 4 คัน ดังนี้ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน กข 8798 พะเยา ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กง 1035 พะเยา และทะเบียน กง 1033 พะเยา และยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กต 3352 พะเยา กำหนดการประมูลในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565

            ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลยื่นเอกสารลงทะเบียนในวันประมูลได้ระหว่างเวลา 09.00-10.00 น. ณ บ้านพักข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และคณะกรรมการจะดำเนินการขายทอดตลาดเวลา 10.30 น.เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-449544 ระหว่างวันที่ 7 -21 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ