แขวงทางหลวงชนบทพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ บ.1

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 12 ม.ค. 2565
  • รับชม : 317 ครั้ง

               แขวงทางหลวงชนบทพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ บ.1 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายของแขวงทางหลวงชนบทพะเยา ในปีงบประมาณพ.ศ.2565 โดยมีคุณสมบัติดังนี้ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้หรือมีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี อายุไม่เกิน 60 ปี เพศชาย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-21มกราคม 2565 เวลา 08.30-15.30 น.โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร โดยแขวงทางหลวงชนบทพะเยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก ในวันที่ 24 มกราคม 2565 ดำเนินการสอบคัดเลือก วันที่ 26 มกราคม 2565 และประกาศผลการสอบคัดเลือก 28 มกราคม 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงชนบทพะเยา และทางเว็บไซต์ http://phayao.drr.go.th

            ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ส่วนอำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยาโทร054-887070 ต่อ 104 ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ