วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี (ทล.บ) ประจำปีการศึกษา 2565

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 13 ม.ค. 2565
  • รับชม : 778 ครั้ง

              วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี (ทล.บ) ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับ ปวช. มีสาขาที่เปิดรับสมัคร 14 สาขา ปวส. 24 สาขา ปริญญาตรี 2 สาขา โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ นักเรียนที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาปีที่ 3 ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. นักเรียนที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. และผู้ที่จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สายตรงเฉพาะสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาช่างไฟฟ้าสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี

            โดยมีเอกสารการสมัคร คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้สมัคร และผู้ปกครอง อย่างละ 1ชุด สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด สูติบัตร จำนวน 1 ใบ รูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ เอกสารแสดงผลการเรียน จำนวน 3 ชุด ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ งานทะเบียน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในเวลา 08.30-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์)

            ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-887199 หรือ 054-887200 ต่อ 432 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ