สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 17 มี.ค. 2563
  • รับชม : 680 ครั้ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย จำนวน 6 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17-19 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 054 – 481090 ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ