สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา จำนวน 1 คัน

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2563
  • รับชม : 462 ครั้ง

            สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา จำนวน 1 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป จนแล้วเสร็จ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา 054 – 431513 ต่อ 205 ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ