ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์ขาวลำพูน โดยวิธีประมูลเป็นรายตัว จำนวน 53 ตัว

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 20 ก.ค. 2563
  • รับชม : 504 ครั้ง

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์ขาวลำพูน โดยวิธีประมูลเป็นรายตัว จำนวน 53 ตัว ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณคอกคัดสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.054 – 466080 ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ