วัดศรีโคมคำ ประกาศให้มีการประมูลการจำหน่ายดอกไม้ ธูป เทียน และทองคำเปลว

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 5 ส.ค. 2563
  • รับชม : 305 ครั้ง

                  สืบเนื่องจากสัญญาการจำหน่ายดอกไม้ ธูป เทียน และทองคำเปลว ตามสัญญา วัดศรีโคมคำ เลขที่ 002/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการในส่วนของการจัดจำหน่ายดอกไม้ ธูป เทียน และทองคำเปลว เป็นไปอย่างต่อเนื่อง วัดศรีโคมคำ จึงประกาศให้มีการประมูลการจำหน่ายดอกไม้ ธูป เทียน และทองคำเปลว ดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

            ทั้งนี้ ให้ขอรับรายละเอียด กำหนดการและระเบียบได้ที่ สำนักงานวัดศรีโคมคำ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 054 – 411062

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ